Wat Soul Insight kan betekenen

Vanuit de behoefte om snel in te kunnen spelen op veranderingen in de markt wordt er steeds vaker gekozen voor Agile werken. Producten en diensten moeten sneller opgeleverd worden vanuit de gedachte van full delivery service. Deze doelstelling levert bijvoorbeeld de volgende uitdagingen op:

U weet niet hoe u de basis kunt leggen voor Agile werken binnen uw bedrijf

Er wordt van het management gevraagd om als eerste de verschuiving in mindset te maken om vervolgens een complete visie te hebben op het organisatiebreed Agile gaan werken. Het onderschatten of niet overzien van dit proces is een veel voorkomende factor waardoor de overstap naar Agile werken niet succesvol is.

Het personeel gaat niet voldoende mee in de nieuwe manier van werken

Om op de langere termijn structureel Agile te kunnen gaan werken, is er in de eerste plaats een verandering in mindset nodig.

Dit betekent dat er binnen het gehele bedrijf een cultuurverschuiving plaats moet vinden. Om alle stakeholders te kunnen betrekken is er een verandering in mindset nodig van het management, de HR afdeling en de medewerkers.

Zonder deze verandering in mindset en de gedragsverandering die daarvoor nodig is, gaat het personeel niet mee in de nieuwe koers.

Time to market wordt niet gehaald

Als bepaalde afdelingen te laat meegenomen worden in het productieproces, is het risico groot dat het eindproduct afgekeurd wordt omdat de input van alle afdelingen in het gehele proces nodig zijn. Dit is een sterk vertragende factor die haaks staat op de doelstelling om de time to market te verbeteren.

Uw organisatie werkt Agile, maar de leverancier doet dat niet

Om werkelijk Agile te kunnen gaan werken, heeft u ook de medewerking nodig van leveranciers die op de juiste manier kunnen participeren in dit proces. Gebeurt dit niet omdat de leverancier daartoe niet bereid of geschikt is, dan vormt dat een stagnatie in de full delivery service.

De stap maken naar Agile werken is een ingewikkeld proces waarin bij elke stap vooruit randvoorwaarden gecreëerd moeten worden om de volgende stap mogelijk te maken en tegelijkertijd bouwstenen te leggen voor de koers van het bedrijf.

Soul Insight biedt ondersteuning bij deze stappen in het traject:

  • Helderheid creëren in welke stappen als eerste gedaan moeten worden.
  • Verandering van mindset bij het management en de medewerkers en advies bij keuzes die daarin gemaakt moeten worden.
  • Vanuit de verandering van mindset het bewerkstelligen van werkelijke organisatiebrede gedragsverandering zodat alle stakeholders op de juiste manier onderdeel uitmaken van het geheel.
  • Het voortdurend inventariseren van de randvoorwaarden die nodig zijn in het proces.
  • Het leggen van bouwstenen en dus het draagvlak voor een structurele manier van Agile werken.
  • Verandering van mindset bij leveranciers of advies om daarin andere keuzes te gaan maken als bedrijf.

Meer informatie over het inschakelen van Soul Insight voor uw bedrijf kunt u vinden onder het kopje werkwijze. Telefonisch contact opnemen via 06-12570470 of een bericht sturen via het contactformulier kan natuurlijk ook.