Werkwijze

Hoe beginnen we?

Eerst maken we een vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek. Daarin moet allereerst sprake zijn van een persoonlijke klik.

In dit gesprek besteden we aandacht aan algemene praktische informatie over het bedrijf, uw drijfveren als manager en mijn drijfveren.

Simpel gezegd gaat het erom waar u naar toe wilt, wat u daar in tegenhoudt en wat u nodig heeft om dit doel te bereiken.

Ik geef vervolgens aan wat ik in dat opzicht voor uw bedrijf kan betekenen. We slaan dus de handen ineen om dat doel te gaan realiseren.

Ik zal bespreken wat ik kan doen, hoe ik dat ga doen en welke specifieke vaardigheden ik ga inzetten.

Hoe ziet het er uit als we gaan samenwerken?

Als we wederzijds besluiten met elkaar te gaan samenwerken, maken we een afspraak om onze overeenkomst vast te leggen in een contract. Hierin staan in elk geval de looptijd van het contract vermeld, de startdatum, het tarief, het aantal uren per week en verlofuren. Daarnaast kunt u hierbij denken aan geheimhouding en privacy met betrekking tot de verstrekte gegevens en wederzijdse randvoorwaarden.

We zijn het eens over de voorwaarden, hoe starten we?

Na ondertekening van het contract maken we een vervolgafspraak om de bedrijfsdoelen te verdiepen, afgezet tegen de achtergrond van het bedrijf. We maken praktische afspraken en plannen regelmatig terugkerende momenten voor evaluaties en terugkoppeling van de vergaarde informatie.

En dan….aan de slag!

Na een fase van uitgebreide inventarisatie ga ik met buitengewoon veel enthousiasme de WOW-factor neerzetten voor uw bedrijf. Dit doe ik vanuit enkele van de volgende basisstellingen:

Het bedrijfsdoel is de leidraad.

Mijn doel is om als tijdelijke brug te fungeren en binnen het bedrijf mijn kennis over te dragen zodat medewerkers op termijn deze kennis zelf kunnen gaan toepassen.

Medewerkers functioneren naar beste kunnen en staan bij het juiste antwoord open voor verandering en verbetering.

Het bedrijfsbelang en het goed zorgen voor medewerkers gaan hand in hand.

Elk bedrijf kan succesvol zijn, er is alleen moed, creativiteit en visie nodig om te zien op welke manier dat het beste kan.

Als medewerkers de beste versie van zichzelf kunnen zijn, geeft dat de manager de mogelijkheid om de beste versie van zichzelf te zijn.

Wilt u de WOW-factor creëren in uw bedrijf? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Telefonisch ben ik bereikbaar op 06-12570470, via e-mail op brigitte@soulinsight.nl.