Reiki cursussen

Reiki-cursus bij Soul Insight
Reiki cursussen bij Soul Insight

Bij Soul Insight kun je een Reiki-cursus volgen voor de eerste, tweede en derde graad. De cursussen vinden op afspraak plaats in Zoetermeer.

Per cursus wordt bekeken hoe de dagindeling zal zijn. Het verschilt per cursist hoe de reactie is op de inwijdingen. De ene cursist wordt er rustig van, de andere cursist ervaart heftige emoties en sommigen voelen er niets bijzonders bij.

Met name de Reiki 1 inwijdingen hebben energetisch behoorlijk wat invloed. Tussen de eerste en de tweede cursusdag zit daarom minimaal een week.

Zo kan je als cursist het inwijdingsproces ten volle ervaren en heeft je energiesysteem de ruimte om tot rust te komen. Van dit oorspronkelijke tijdschema kan worden afgeweken wanneer dat beter past bij je past. Maatwerk dus!

Om te zorgen dat er voldoende ruimte en persoonlijke aandacht voor de cursisten is, zullen er niet meer dan twee cursisten tegelijk deelnemen aan een cursus.

Eerste Graad

Met de eerstegraads Reiki cursus worden de energiekanalen geopend, waardoor je levensenergie volop kan doorstromen. Je kunt na deze cursus jezelf en anderen behandelen.

Tijdens de cursusdagen ontvang je de inwijdingen van de Reiki en is er veel aandacht voor je persoonlijke proces. Aangezien je vooral jezelf meebrengt in het praktiseren van Reiki, zoeken we door het bespreken van een stukje levensgeschiedenis een rode draad op.

Het is belangrijk om zicht te hebben op je levensles, zodat je daar op een gezonde manier mee om kunt gaan, zowel naar jezelf als naar toekomstige cliënten.

Voor het vinden van jouw ‘rode draad’ kunnen we verschillende methodieken inzetten, zoals bijvoorbeeld het Crystal Insights spel. Hiermee verhelder je voor jezelf wat je meebrengt aan bagage, waar je staat en wat je op dat moment kunt loslaten om je goed te kunnen verbinden met je eigen energie.

Tweede Graad

Voor diegene die nog een diepere verbinding met Reiki wil aangaan is er de Reiki tweedegraads cursus. Hier leer je met de hulp van speciale symbolen hoe je een afstandsbehandeling kunt geven en je kunt jezelf en anderen dieper ondersteunen bij psychische problemen.

Derde Graad

De derdegraads Reiki-cursus is de meest intensieve cursus. In deze cursus nemen we alles wat jou nog belemmert onder de loep, je leert hoe je een cursus moet geven en hoe je anderen inwijdt in Reiki. Je behaalt hiermee je Reiki-mastergraad.

Kosten Reiki-cursus:
1e graad                            € 150,00.
2e graad                            € 375,00.
3e graad                            € 675,00.

Neem voor het maken van een afspraak of het stellen van een vraag over een Reiki cursus contact op met Soul Insight.