Tipping Point kaartsets

Tipping Point kaartsets van Soul InsightEen ‘tipping point’ is het moment waarop een situatie op het omslagpunt terecht komt waar verandering in gang wordt gezet. Maar soms is het moeilijk om duidelijk te krijgen wat er precies nodig is om verandering te realiseren, omdat je je eigen hindernissen niet helder hebt.

Deze kaartsets kunnen je helpen bij het verduidelijken van de huidige situatie, in welke richting de oplossing ligt en wat al goed gaat.

De kaartsets zijn in de winkel van Soul Insight verkrijgbaar.