Over Soul Insight

Soul Insight

De start van Soul Insight

Soul Insight is gestart in 1994 als praktijk voor helende massages. De klanten bestonden vooral uit mensen met chronische fysieke klachten waar in het reguliere circuit geen oorzaak voor te vinden was.

Er kwamen veel emoties los bij het energetisch oplossen van hun blokkades. Ik ging als jonge twintiger op zoek naar een juiste opleiding om mensen daarin te kunnen begeleiden.

Door de successen die ik boekte, mondde het uit in een situatie waarin mijn clientèle bij problemen mij gingen bellen in plaats van de huisarts.

Ik realiseerde me dat mijn positie als healer te belangrijk was geworden en dat mijn klanten afhankelijk werden van mij. Dat moest anders. Er moest een balans zijn tussen heling en het dragen van de eigen verantwoordelijkheid van klanten.

Zelfgenezend vermogen

Vanuit mijn behoefte aan expertise in emotionele begeleiding startte ik in 1995 met de HBO-opleiding reïncarnatietherapie bij de SRN. Ik leerde om mensen emotioneel te begeleiden in het verwerken van onverwerkte gebeurtenissen en welke verantwoordelijkheid ze zelf hebben om klachten op te lossen.

Tijdens deze opleiding realiseerde ik me ook dat mensen van nature een zelfgenezend vermogen hebben maar de neiging hebben om de oplossing buiten zichzelf te zoeken.

Ik bleef zoeken naar een juiste manier om aan te sluiten bij het zelfgenezend vermogen van de ander zonder zelf het proces over te nemen.

Alleen bieden wat er nog niet is

Mijn benadering veranderde van therapeutisch naar coachend. Ik ging me richten op het aanspreken van de kwaliteiten en sterke punten van de ander om ontwikkeling te stimuleren.

Er kwamen verschillende ondersteunende methodieken bij om het genezingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen en de weg zo kort mogelijk te maken.

Inschrijving Kamer van Koophandel

In 2007 schreef ik mijn bedrijf in bij de Kamer van Koophandel onder de naam Sana Colori.

Deze naam koos ik vanuit mijn benadering om een tijdelijke rol te vervullen en daarmee het kleurenpalet compleet te maken. Vanuit die tijdelijke steun kon de ander de weg terug vinden naar eigen heling.

Ik behaalde in 2009 mijn Reiki mastergraad om mensen te leren zichzelf en anderen te helen.

Van Sana Colori naar Soul Insight

In 2013 veranderde ik de bedrijfsnaam in Soul Insight omdat de kern van mijn bedrijf ligt in het zielsmatige inzicht dat iedereen heeft.

Er bleef nog steeds wel die ene vraag over: wat is de zuiverste weg naar heling?

Elke situatie heeft een ander antwoord nodig maar het antwoord moet vooral aansluiten op jou als persoon.

De antwoorden kwamen…..

Vanaf 2013 kwamen die antwoorden……in de vorm van schilderijen met Reiki. De energie in deze schilderijen vindt de directe weg naar jou.

In 2016 ontwikkelde ik de Tipping Point kaartsets om mensen een concreet product te geven dat ze helpt om een liefdevol perspectief naar zichzelf te ontwikkelen en dus het pad te gaan lopen naar het beste antwoord op hun situatie.

De schilderijen en de kaartsets bieden de sleutel naar je eigen innerlijke rijkdom waar je zelf vaak niet (voldoende) bij kunt.

Soul Insight is nu in de fase aangeland om de antwoorden die er zijn bij de juiste mensen te krijgen.

Ik wil het verschil maken in je leven door je in contact te brengen met het beste antwoord op jouw vraag.

De drijfveer van Soul Insight is liefde.

Het antwoord van Soul Insight is liefde.

De sleutel van Soul Insight is je brengen naar de liefde voor jezelf.

Tipping Point, kaartset, Encaustic Art, Soul Insight
Tipping Point Serie Liefde