Intuïtieve readings

Als medium en energy reader doe ik kaartleggingen met mijn eigen kaartsets gecombineerd met verschillende Tarot decks en orakelkaarten. Er is een Nederlandse en een Engelse playlist.

Doel van de readings

Het doel van deze kaartleggingen is je helderheid te geven in je proces, de hindernissen die je ervaart en hoe je deze hindernissen kunt overwinnen.

De readings geven je de sleutel om je eigen uitkomst te veranderen. Ik laat je zien waar verborgen hindernissen en mogelijkheden zitten in jou.

Het gaat mij om de waarheid. De waarheid kan pijn doen of confronterend zijn, maar als je bereid bent de waarheid in de ogen te kijken, dan zul je jezelf kunnen bevrijden en een betere toekomst voor jezelf kunnen creëren.

Wat kun je verwachten?
  • Je brug naar je toekomst (je verleden, heden en je brug)
  • Samenwerken met Universe (je huidige situatie met de Divine)
  • Boodschappen uit de spirituele wereld (overleden dierbaren, voorouders en Engelenboodschappen)
Belangrijk om te weten

Volg je eigen intuïtie om te voelen wat resoneert met je en laat de rest los. De readings zijn bedoeld als advies, het is aan jou wat je besluit er mee te doen 😊

Ik geef geen medisch advies, ik ben geen arts. Als je gezondheidsproblemen ervaart, bezoek dan je arts.

De readings zijn tijdloos en voor het collectief. Dit betekent dat ik op dit moment geen persoonlijke readings geef. Mocht iemand je dus benaderen uit mijn naam, weet dan dat ik dat niet ben.

Donaties zijn van harte welkom. Mijn intentie is om mijn kanaal te laten groeien en zoveel mogelijk mensen te bereiken. Jullie reacties en abonnementen op dit kanaal helpen daar geweldig bij. Klik meldingen aan zodat je op de hoogte bent als er nieuwe video’s geplaatst worden.

Homepagina

Loading

Intuitive card readings

The Lovely Carmen of the Sun Tarot (Dutch),
Boodschappen van de Dieren (Dutch)
Het Orakel van de Lichtwerkers (Dutch)
Moonoly Oracle Cards and many more…

As a medium and energy reader I will show you card readings with my own card decks combined with several Tarot decks and oracle decks. There is a Dutch playlist and an English playlist.

Purpose of the readings

The purpose of these card readings is to bring you clarity in your process, the obstacles you may experience and how you can overcome these obstacles.

The readings give you clarity towards your next steps. I will shine a light on the hidden obstacles and possiblities in you. For me, it is all about the truth. Truth may hurt or be confronting, but in the end, when you are willing to face the truth, you will be able to liberate yourself and create a better life for yourself.

What to expect?
  • Your bridge towards your future (past, present and near future)
  • Your co-creation with Universe (your current situation with the Divine)
  • Messages of the spiritual world (deceased ones, ancestors and Angel messages)
Important to know

Follow your gut to pick up what resonates for you and leave the rest for someone else.

My readings are meant to advice you in your situation, of course it is up to you to decide for yourself what to do with this advice. My focus is on how to reach your goals, not if or when you reach them.

I don’t give medical advice, I am not a doctor. If you are experiencing health issues, please visit your doctor.

The readings are timeless and general. For now I don’t do personal readings. If someone approaches you on my behalf for a personal reading, be warned, it is not me.

Donations are very welcome. My intention is to make my channel grow and reach as much people as possible. Your comments and subscriptions help a lot! Click the bell to make sure you don’t miss out my new videos.

I appreciate your donations:

Home

Loading

Wel of niet een medium?

Tipping Point Encaustic Art with Reiki

Hoe komt het dat sommige mensen wel een medium zijn en andere geen contact krijgen uit het hiernamaals?

In de basis is iedereen in staat om medium te zijn. Hier geldt alleen hetzelfde voor als met zoveel andere dingen: een beetje aangeboren talent scheelt en het is een vaardigheid waarin je moet investeren om het te ontwikkelen.

Je vaardigheden ontwikkelen

Die ontwikkeling zit hem vooral in het oplossen van overtuigingen en gedragspatronen die je tegenhouden om je open te stellen voor boodschappen uit het hiernamaals.

Je kunt hierbij denken aan de overtuiging dat je het niet kan of emoties die het kan oproepen die je onbewust vermijdt, zoals angst voor waar je mee te maken krijgt.

Draagkracht

Een andere factor is dat je draagkracht groter moet zijn dan je zou denken. Daar bedoel ik mee dat je in staat moet zijn om je eigen emoties er te kunnen laten zijn en tegelijkertijd de ruimte kunnen laten aan de beleving van de ander.

In het contact met overledenen word je, net zoals in het dagelijks contact met mensen op deze aardbol, voortdurend geraakt in oude pijnen. Als je die niet loslaat, zullen ze je hinderen in het openstaan voor boodschappen.

Hoe meer je je eigen stoorzenders opruimt, hoe meer je in staat zult zijn om iets anders te horen dan je eigen stem.

Rouwen kost tijd

Zeker voor ouders die een kind verloren hebben is het in eerste instantie erg moeilijk om die ruimte te creëren omdat het gevoel van verlies zo groot is.

Dat gevoel van verlies en rouw duurt zo lang als het duurt, je kunt het simpelweg niet overslaan.

Hoe het is voor mij

Mijn passie is om verbinding te leggen en mijn bereidheid om daarin te investeren is er daardoor ook. Mijn behoefte aan kwaliteit en zuiverheid is zo groot, dat ik bereid ben om de, soms pijnlijke, lessen die daarbij horen op te pakken.

Daarnaast ken ik het gevoel moederziel alleen heel goed. ik heb me in de loop van de jaren gerealiseerd dat ik daarin voor anderen een verschil kan maken met wat ik doe en dat geeft me heel veel levensvreugde.

Meer vragen in deze categorie

Naar het blogoverzicht

Naar de homepagina

Loading

Facebook liveshows (Nederlands / Engels)

Brigitte Remmelts
Brigitte Remmelts op Facebook
Facebook liveshows Nederland

In 2020 zou ik Facebook liveshows gaan doen waarin je aan mij als medium vragen kunt stellen. In verband met de huidige situatie is dit vooralsnog uitgesteld.

Lees verder “Facebook liveshows (Nederlands / Engels)”

Loading