Intuïtieve readings

Als medium en energy reader doe ik kaartleggingen met mijn eigen kaartsets gecombineerd met verschillende Tarot decks en orakelkaarten. Er is een Nederlandse en een Engelse playlist.

Doel van de readings

Het doel van deze kaartleggingen is je helderheid te geven in je proces, de hindernissen die je ervaart en hoe je deze hindernissen kunt overwinnen.

De readings geven je de sleutel om je eigen uitkomst te veranderen. Ik laat je zien waar verborgen hindernissen en mogelijkheden zitten in jou.

Het gaat mij om de waarheid. De waarheid kan pijn doen of confronterend zijn, maar als je bereid bent de waarheid in de ogen te kijken, dan zul je jezelf kunnen bevrijden en een betere toekomst voor jezelf kunnen creëren.

Wat kun je verwachten?
 • Je brug naar je toekomst (je verleden, heden en je brug)
 • Samenwerken met Universe (je huidige situatie met de Divine)
 • Boodschappen uit de spirituele wereld (overleden dierbaren, voorouders en Engelenboodschappen)
Belangrijk om te weten

Volg je eigen intuïtie om te voelen wat resoneert met je en laat de rest los. De readings zijn bedoeld als advies, het is aan jou wat je besluit er mee te doen 😊

Ik geef geen medisch advies, ik ben geen arts. Als je gezondheidsproblemen ervaart, bezoek dan je arts.

De readings zijn tijdloos en voor het collectief. Dit betekent dat ik op dit moment geen persoonlijke readings geef. Mocht iemand je dus benaderen uit mijn naam, weet dan dat ik dat niet ben.

Donaties zijn van harte welkom. Mijn intentie is om mijn kanaal te laten groeien en zoveel mogelijk mensen te bereiken. Jullie reacties en abonnementen op dit kanaal helpen daar geweldig bij. Klik meldingen aan zodat je op de hoogte bent als er nieuwe video’s geplaatst worden.

Homepagina

Loading

Intuitive card readings

The Lovely Carmen of the Sun Tarot (Dutch),
Boodschappen van de Dieren (Dutch)
Het Orakel van de Lichtwerkers (Dutch)
Moonoly Oracle Cards and many more…

As a medium and energy reader I will show you card readings with my own card decks combined with several Tarot decks and oracle decks. There is a Dutch playlist and an English playlist.

Purpose of the readings

The purpose of these card readings is to bring you clarity in your process, the obstacles you may experience and how you can overcome these obstacles.

The readings give you clarity towards your next steps. I will shine a light on the hidden obstacles and possiblities in you. For me, it is all about the truth. Truth may hurt or be confronting, but in the end, when you are willing to face the truth, you will be able to liberate yourself and create a better life for yourself.

What to expect?
 • Your bridge towards your future (past, present and near future)
 • Your co-creation with Universe (your current situation with the Divine)
 • Messages of the spiritual world (deceased ones, ancestors and Angel messages)
Important to know

Follow your gut to pick up what resonates for you and leave the rest for someone else.

My readings are meant to advice you in your situation, of course it is up to you to decide for yourself what to do with this advice. My focus is on how to reach your goals, not if or when you reach them.

I don’t give medical advice, I am not a doctor. If you are experiencing health issues, please visit your doctor.

The readings are timeless and general. For now I don’t do personal readings. If someone approaches you on my behalf for a personal reading, be warned, it is not me.

Donations are very welcome. My intention is to make my channel grow and reach as much people as possible. Your comments and subscriptions help a lot! Click the bell to make sure you don’t miss out my new videos.

I appreciate your donations:

Home

Loading

Een moeder uit een miljoen

Moeders zijn er in alle soorten en maten. Ik ben er één die niet altijd even zeker is van zichzelf. En als ik mij teveel richt op de vraag of ik mijn kinderen de juiste begeleiding en ondersteuning geef, ontgaat het mij bijna dat ik dankzij hen ook heel veel over mezelf leer.   

Lees verder “Een moeder uit een miljoen”

Loading

Lichtwerk

Hier vind je mensen die mijn pad hebben gekruist en die begrepen hebben dat we alleen echt impact kunnen maken als we onze krachten bundelen.


Vrouwen met een missie:

Brigitte Remmelts 😊

Maartje Lute (NEL magazine, het Gouden Rouwboek)

Anita v.d. Voort (stuwende kracht van Eigen Wij

Zelfzorg

Krista Cloos (Reiki en kaartleggingen)

Dagmar van Doorn (healing)

Lisette Guijs (Mindfulness bij Mindful-li)

Marleen Koertshuis (Reiki en coaching)

Elsbeth Kuysters (coaching,schrijfster Moederhart vol rouw en liefde)

Monique v.d. Steen (gast in de podcast Wat betekent het voor jou en blogs)

Carlijn Ton (Haptotherapie en coaching)

Jojanneke Besemer  The Lovely Carmen of the Sun Tarot

Linda Dijkstra Oberon Crystal Energy (edelstenen)

Naar de homepagina

 

Loading

Kijken naar je lelijke kant

Soms tackelt het leven je even met een gebeurtenis die je op stilstaan zet. Bij mij was dat een ontsteking onder een kies.

De pijn van deze ontsteking was zo hevig dat ik even met niets anders bezig kon zijn dan dat. Zoals ik normaal gesproken rust met een zekere discipline moet inplannen omdat ik altijd door wil gaan, kwam de rust er nu automatisch. Het enige doel werd om de ontsteking kwijt te raken en dus de pijn.

Een bezoek aan de tandarts, een ontstekingsremmend middel, rust, pijnstillers en de vraag: als een ontsteking staat voor een conflict in mezelf, welk conflict is dit dan?

Wat heb ik te leren?

Je gebit staat voor het wel of niet volledig in je kracht staan. Dat is een thema waar ik de afgelopen tijd intensief mee bezig ben geweest. Waar durf ik niet volledig in mijn licht te gaan staan? En vooral: waarom niet?

Mijn ontwikkeling als energetisch werker is nooit gestopt maar zeker de afgelopen maanden heeft er veel verdieping plaatsgevonden. Mijn slagkracht en vermogen om te helen is sterker gegroeid dan de afgelopen jaren.

Dit heeft te maken met persoonlijke (emotionele) kwesties die ik heb losgelaten maar ook met de moed om eerlijk te kijken naar mijn schaduwkant: gedrag en emoties die ik lelijk vind.

Mijn boodschappers

Het kan geen toeval zijn dat ik juist in deze dagen het boek Single op de sofa van Lorna Martin te leen krijg van een vriendin, samen met een krachtvoorwerp dat zij speciaal voor mij heeft laten maken.

Beiden wijzen mij de weg in de stappen die ik te maken heb. Ik lees in het boek onder andere over jaloezie, boosheid en vluchtgedrag.

Lelijke emoties

Gelukkig ligt een groot deel van deze “lelijke” emoties achter me: ik heb geleerd dat, wanneer je de aanwezigheid van deze emoties durft te erkennen, je in diepere lagen van verwerking van oude ervaringen komt en je daarmee duidelijkheid schept in wat je vroeger nodig hebt gehad. De kale waarheid dus.

Je familie de schuld geven is niet nuttig, je emoties eerlijk erkennen wel, omdat het je ook brengt bij de vraag wat een gezonde manier voor je is om de behoeften die daarin besloten liggen te honoreren.

De oorsprong

Vanuit mijn overtuiging dat we vele levens geleid hebben, ga ik op zoek in mijn eigen tijdlijn naar het leven dat mij belet om in mijn licht te gaan staan. Het leven dat aanhaakt op een gevoelsmatige overtuiging dat er slechtheid in mij huist, dat ik het niet verdien om volledig gelukkig te zijn. Dit uit zich onder andere in bovenmatig hard werken en roken, beide destructief gedrag.

En ja, ik vind dat leven, ik heb er in rondgekeken en ik was verbijsterd over het onacceptabele gedrag dat ik daar had. Aan het eind van dat leven heb ik besloten dat ik het nooit meer zou verdienen om in het volle licht te staan.

Oorzaak gevonden….en nu?

Een blik in de jeugd tijdens dat leven leerde mij hoe het kwam dat ik zo geworden was. En daar herkende ik veel: het herinnerde me aan veel energieën die ik heb losgemaakt bij cliënten.

Hoe meer je bij jezelf vandaan gaat door (te) pijnlijke ervaringen, hoe minder je kunt luisteren naar het innerlijke (lichte) kompas dat van binnen zit en dat in wezen nooit beschadigd kan raken.

Tsja, als je dat kompas niet meer kunt voelen omdat de afstand te groot geworden is, geloof je op een bepaald moment ook niet dat het überhaupt bestaat, je voelt het immers niet.

Het gevolg: je leidt een leven dat steeds meer gericht is op angst (en dus controle houden). Werkelijke vervulling vanuit je ziel vind je niet, omdat deze alleen maar uit liefde kan komen.

Vanuit het tekort dat je van binnen voelt, ga je steeds lelijkere keuzes maken. Je raakt steeds verder bij je kompas vandaan.

Jakkes

Gelukkig ben ik een dieptekijker. In onvoorstelbare zwartheid kan ik nog steeds naar de kern kijken en zien dat daar een lichtbron zit. Dit is immers het wezen van elk mens, dus als ik die bron niet zie, dan kijk ik niet goed.

Gelukkig heb ik ook de nodige ervaring als lichtwerker om mijn zicht te gebruiken om dit soort kwesties voor anderen op te lossen. Naar je eigen historie kijken op deze manier is natuurlijk even andere koek, maar niet onmogelijk. Waarheid bevrijdt anderen, mij dus ook.

De sleutel

Ik draag mindfulness uit, erkennen wat er nu is. Het belangrijkste doel daarin is om een stap voorbij je eigen oordeel te doen, zodat je kunt kijken naar je echte waarheid, hoe moeilijk dat soms ook is.

Daar vindt werkelijke heling plaats. Daar kun je (vanuit liefde in plaats van oordeel) antwoord geven op de behoefte die er is en die komt altijd vanuit liefde.

De behoefte die ik vind in dat vorige leven van mij is niet lelijk. Daar kan ik dus een liefdevol antwoord op geven.

Hobbel genomen

Op het moment dat ik deze blog schrijf is mijn ontsteking aan het verminderen. Ik ben blij met de uitkomst van deze gebeurtenis. Ik gun mijn lichaam de tijd die het nodig heeft om te herstellen van het energiewerk dat gedaan is.

Het brengt me daar waar ik wil zijn: een leven met keuzes die volledig uit liefde komen. En daar hoort roken niet bij, dus binnenkort ben ik een niet-roker ?

Naar de homepagina

Loading

Het waarom van online zelfhulp

Online zelfhulp

Op 27 mei 2020 is het eerste pakket van online zelfhulp beschikbaar geworden: Zelfhulp na trauma. Er volgen de komende tijd nog twee pakketten: Ouder en kind zelfzorg en Lichtwerkers.

De keuze voor zelfhulp

Zeker voor ouders en mensen met een trauma is het extra moeilijk om problemen die je tegenkomt op te lossen. Dit heeft in de eerste plaats te maken met het sterke oordeel dat er in onze maatschappij heerst.

Voor mensen met een trauma:

 • Gelukkig is je trauma voorbij (de impact ervan wordt over het hoofd gezien)
 • Emotionele problemen los je op door je er overheen te zetten (dat gaat niet)
 • Keuzes voor partners, banen en zorgen voor jezelf worden verstandelijk gemaakt (je maakt ze vaak onbewust op grond van (oude)gevoelens en overtuigingen)
 • Bagatelliseren helpt om te relativeren (dit versterkt de oude gevoelens van het trauma)

Voor ouders:

 • Als je kind zich niet gedraagt, ligt dat aan de ouders (dat is zo kort door de bocht dat ik daar een boek over kan schrijven)
 • Alle kinderen van deze leeftijd hebben dit soort gedrag (bagatelliseren maakt de ouder aan het twijfelen over zichzelf)
 • Dat doet hij/zij alleen bij jou (de suggestie van schuld maakt de ouder nog kleiner dan hij/zij zich al voelt
 • Daar groeit je kind wel overheen (als ouder voel je heel goed dat dit niet waar is, dus je staat nog steeds alleen)

De impact van deze oordelen

Als je worstelt met de impact van een trauma of met je ouderrol en je krijgt bovengenoemde oordelen van de maatschappij over je heen, versterkt dit alleen maar je onmacht en je gevoel om hier in alleen te staan.

De grote ontbrekende factor

Los van het feit dat je in moeilijke omstandigheden altijd wel een steuntje in de rug kunt gebruiken, ontbreekt hier ook vooral erkenning. Ik ben steeds weer verbluft over het ontbreken van de simpele vraag: “hoe is het nu voor jou”?

Zonder oordeel, met nieuwsgierigheid naar de belevingswereld van de ander.

Het resultaat

Je gevoelens van falen worden zo versterkt dat je het vertrouwen in je eigen gevoel en mening steeds meer verliest. Zonder dat vertrouwen wordt het nog moeilijker om te bepalen wat jij nodig hebt. Niet op grond van wat de maatschappij denkt, maar op grond van je eigen gevoel.

Opnieuw keuzevrijheid creëren

Met het online zelfhulp pakket creëer je ruimte om zelf te ervaren wat je helpt en wat niet. Zonder bemoeienis van anderen, hoe goed bedoeld soms ook.

Daarnaast vind je in het e-book kennis die komt uit de praktijk. Als ervaringsdeskundige van trauma en als moeder met een kind met stevige gedragsproblemen weet ik niet alleen heel goed waar je mee te maken krijgt, maar ben ik de waarheid gaan ontdekken over hoe het echt zit.

Hoe het echt zit

Ik heb onder andere gevoeld en geleerd over trauma:

 • Hoe belangrijk erkenning en veiligheid is
 • Wat je verliest als je een trauma is overkomen
 • Wat je nodig hebt omdat terug te krijgen

Wat ik gevoeld en geleerd heb als (grotendeels alleenstaande) moeder:

 • Wat het betekent als je je kind steeds meer als een vijand gaat zien (en dat is dus niet omdat je niet meer van je kind houdt)
 • Hoe not done het is om je eerlijk uit te spreken hoe het voelt als ouder om geen grip te krijgen op je gezin
 • Hoe machteloosheid een groeiende factor in je leven wordt, zodat je jezelf in je gedrag steeds minder herkent
 • Hoe wanhopig je kan zijn doordat je geen begrip en (h)erkenning krijgt vanuit je omgeving
 • Wat de signalen van je kind werkelijk betekenen
 • Wat je als ouder sowieso nodig hebt om je grip terug te krijgen
 • Hoe belangrijk het is dat de ouder naast erkenning van de waarheid de ruimte krijgt om eigen keuzes te maken zonder oordeel van wie dan ook.
Online of persoonlijk?

De online kant van deze pakketten is vooral bedoeld om jou op je eigen moment te kunnen laten kiezen wat je wil doen, wanneer en in de omgeving die jij kiest.

Dit heeft deels ook te maken met de tijd waarin we nu met elkaar zitten: ik ben me er heel bewust van dat juist nu de bovengenoemde factoren extra hard voelbaar zijn.

Deze pakketten online aanbieden betekent ook dat ik meer mensen tegelijk kan bereiken.

Daarnaast heb ik ook gevoeld en geleerd 🙂 dat je zelf veel meer kan dan je denkt en daar vertrouw ik op, ook als je dat zelf minder doet.

De persoonlijke kant

De persoonlijke kant van deze pakketten zit hem vooral in mijn betrokkenheid. Je kunt contact met me opnemen, vragen stellen of suggesties doen, want….jouw mening en beleving is voor mij ontzettend belangrijk!

Meer informatie over de online zelfhulp vind je hier.

Naar de homepagina

Loading

Je bent niet alleen

Ik wil mijn hele leven al maar 1 ding: verbinding in liefde.

Erkennen dat die verbinding in liefde onze waarheid is en dat liefdeloosheid daar niet bij hoort.

Samen kunnen we dat, we zijn al verbonden.

Een stopcontact hoef je ook niet steeds te vertellen dat hij verbonden is met stroom.

Vertel mij welke liefde jij de wereld in brengt. Je laat er mee zien dat we niet alleen zijn. Je mag zoveel vinkjes zetten als je wil.

Loading

Schatrijk worden met gebakken lucht

Bestaat dat, schatrijk worden met gebakken lucht?

Jazeker!

Even wat voorbeelden: bedrijven die gratis webinars aanbieden zodat je op nummer 1 komt op Google.

Webinars met de belofte dat je slank kunt worden in 10 dagen en dat je het geheim daarvoor gratis krijgt.

Diensten die beloven dat je je brein zelf kunt herprogrammeren zodat je onbewuste belemmeringen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Resultaat: het leven van je dromen.

Jij wordt er niet rijk van, je krijgt alleen gebakken lucht. De ander wordt er rijk van (in geld uitgedrukt).

Ik wil je graag iets zeggen

Wat je ook kiest om je ideaal te bereiken, laat jezelf geen bullshit verkopen.

Aan sprookjes heb je niks.

Slank worden, rijk worden, gelukkig worden, wat je ook wil bereiken, dat heeft allemaal te maken met jou.

Wil je de waarheid horen?

Ja, de sleutel zit in jou.

Ja, er zijn eerlijke manieren om je doelen te bereiken.

Ja, het vergt inzet, moeite en tijd.

Ja, je kunt wel degelijk echt gelukkig worden na een trauma.

De quick fix bestaat niet

De quick fix bestaat niet, het is ronduit beledigend om dat te suggereren, want dan was je tot nu toe blijkbaar niet slim genoeg om die quick fix te vinden.

De reden dat je ingaat op die sprookjes is, omdat je denkt dat je iemand anders nodig hebt om je probleem op te lossen.

En dat is dus ook bullshit.

Je hebt iemand nodig die gelooft in jou en je geeft wat je jezelf nog niet kunt geven.

Gehoord en gezien worden zonder oordeel.

Iemand die jouw vaardigheden ziet en jou laat zien waar ze zitten.

Niks verdienmodel, wel de realiteit en iemand die echt naast je staat.

Aan jou de keus of dat een therapeut moet zijn of dat je toch meer kan dan je zelf denkt.

Keuzevrijheid

Wil je kijken naar mogelijkheden? Gewoon omdat je recht hebt op ruimte om keuzes te maken, ook zonder verdienmodel als je wegloopt?

Kijk dan hier en pak je eigen schat van binnen. Daar word jij rijk van.

Loading